Kategoriler
Güvenlik Kursları

Yanıcı Madde İşareti ve Sınıflandırılması

Yanıcı madde işareti; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki ilgili yasalarda belirtilen maddelerdir. Yanıcı madde olarak belirtilen bu maddeler 3 sınıfa ayrılmaktadır ve kendi içinde 4.1,4.2,4.3 şeklinde kodlanmaktadır. Bu maddelerin bu şekilde sınıflandırılmasının amacı, karayolu ile kamuoyuna açık alanlarda yapılan faaliyetlerin, insan sağlığı, diğer canlı ve çevrenin zarar görmeden yürütülmesinin sağlanmasıdır.

Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması

Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması

Yanıcı maddeler 3 sınıfa ayrılır ve kendi içinde her birinin içerdiği özellikler farklıdır. Yanıcı madde sınıflandırılmasında, sınıflarına göre yanıcı madde işaretleri şu şekildedir;

Sınıf 4.1: Bu sınıftaki maddeler kendiliğinden tepkimeye girebilecek, duyarlılığı azaltılmış ve polimerize maddelerdir. Tehlike özellikleri; yangın riski bulunması ve kıvılcım, ısı veya alevle tutuşabilmesidir. Yani yanma hızlarının saniyede 2,2 mm’den daha fazla olmasıdır. Bu maddelere örnek vermek gerekirse, selüloit, kibrit, fosfor, selüloit ve yanıcı metal tozları sayılabilir.  Adr belgesi sözleşmesine göre yanıcı madde işareti ile belirtilen bu maddeler, ilgili yönetmelikle öngörüldüğü gibi taşınmalıdır.

Sınıf 4.2: Bu sınıfta yer alan maddeler kendiliğinden tutuşmaya yatkın olan maddelerdir. Tehlike özellikleri; su ile temas etmesi durumunda şiddetli olarak tepki verebilmesi, dış ambalajının hasar alması ya da dökülmesi durumunda bir anda tutuşabilmesi riskidir. Örnek vermek gerekirse; Kalsiyum hipoklorit gibi karbon ile etkileşime girme riski olan maddeler ve sodyum sülfat gösterilebilir.

İlginizi Çekebilir: Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Sınıf 4.3: Bu sınıftaki maddeler su ile temas etmesi durumunda alevlenerek, gaz açığa çıkarabilen maddelerdir. Tehlike özellikleri; suyla temasında tutuşma ve patlama riskinin olmasıdır. Ve ölçü olarak 1kg maddenin saat içinde 1 lt’den daha fazla gaz çıkarmasıdır.  Örnek vermek gerekirse; Baryum, kalsiyum, çinko tozu ve karpit gösterilebilir.

Yanıcı madde işaretleri karayolu taşımacılığı Adr / Src5 belgesiyle ilgili asıl yönetmeliklerde belirlenmiş olup yükümlü firmalar tarafından uyulması gerekmektedir. Bu yönetmelikler kapsamında taşıma faaliyetlerini gerçekleştiren, alıcı, gönderici, operatör, yükleyici, taşıyıcı, boşaltıcı, sürücülerin yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektedir. Yanıcı madde işareti 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Yönetmelikleri ile belirlenmektedir ve bu kapsamda karayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından uyulması zorunludur.

Kategoriler
Güvenlik Kursları

Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Güvenlik görevlileri, hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında güvenliği sağlamak amacıyla çalışan kişilerdir. Hem çalışanlar için, hem de o kurumda bulunanlar için güvenli bir ortam yaratmakla mükelleftirler. Peki güvenlik görevlisi nasıl olunur ve şartları nelerdir?

Güvenlik görevlisi olabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Aynı zamanda kişinin meslekte gerekli olabilecek niteliklere de sahip olması önemlidir. Bu meslekte aynı zamanda belirli boy ve kilo sınırlamaları vardır. Hırsızlık, gasp gibi yüz kızartıcı suçlar işlememiş olmalı, sabıka kaydı temiz olmalıdır. Bu özelliklere sahip kişiler gerekli teknik ve teorik eğitimleri aldıktan sonra güvenlik görevlisi olabilirler. Güvenlik görevlileri hem kendi imkanlarıyla hem de sertifika aldıkları kurum aracılığıyla kendilerine iş bulabilirler. Aynı zamanda güvenlik görevlilerinin KPSS’ye girerek devlet kurumlarında çalışma imkanı da vardır.

Güvenlik Görevlisinin Aldığı Eğitimler

Artık piyasada güvenlik görevlisi eğitimi ve sertifikası veren pek çok kurum bulunmaktadır. Zaten artık hemen hemen her kurum, kuruluş ve şirkette en az bir güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Dolayısıyla güvenlik görevlisi eğitimlerini tamamlayan ve sertifika alan herkesin iş bulması oldukça kolaydır. İşte bu yüzden bu eğitimi veren işletmelerin sayısı çoğalmıştır. Peki güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar ne tür eğitimlerden geçmektedir? Bu eğitimleri de şu şekilde listeleyebiliriz:

  • Silahlı atış eğitimi.
  • Güvenlik hukuku ve kişi hakları eğitimi.
  • Etkili ve düzgün iletişim eğitimi.
  • İlk yardım ve acil müdahale eğitimi.
  • Kişi koruma eğitimi.
  • Kolluk güçleri ile iletişim eğitimi.

Bu eğitimleri başarı ile tamamlamış olan her güvenlik görevlisi adayı, sertifikasını alır ve güvenlik görevlisi olmaya hak kazanır.

Güvenlik Görevlisinin Görevleri

Güvenlik görevlilerinin çalıştıkları kurumlara ve sektöre göre farklı görevleri olabilir. Fakat genel hatlarıyla bir güvenlik görevlisinin yapması gereken görevleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Hangi kurumda çalışıyor olursa olsun, o kuruma gelen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

Hem kurumda çalışanların, hem de ziyarete gelenlerin giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları muhafaza etmek.

Olası bir güvenlik zaafiyeti durumunda kamera kayıtlarını inceleyerek bilgi almak ve bilgi vermek.

Kurumda hem çalışanların hem de ziyaretçilerin güvenlik kurallarına uymalarını sağlamak ve kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek.

Olası bir acil durumda binanın tahliye edilmesini sağlamak. Hem çalışanları hem de ziyaretçileri yönlendirmek.

Gerektiği durumlarda kolluk kuvvetlerine haber ve bilgi vermek.

Gerektiği durumlarda giriş ve çıkışlarda çanta ve kişilerin üst aramasını yapmak.

Ankara Güvenlik Kursları

İstanbul Güvenlik Kursları

İzmir Güvenlik Kursları

Adana Güvenlik Kursları

Bursa Güvenlik Kursları

Bizi twitter da takip edebilirsiniz.

Kategoriler
Güvenlik Kursları

2014 YILI SINAV TAKVİMİ

DUYURU:

2014 YILI GÜVENLİK KURSU SINAV TAKVİMİ

50. Sınav
02 ŞUBAT 2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 03 OCAK 2014 tarihi dahil olmak üzere güvenlik eğitimini bitirmiş olanlar 02/02/2014 tarinde yapılacak olan sınava girebilecektir.

51. Sınav 30 MART 2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 28 ŞUBAT 2014 tarihi dahil olmak üzere güvenlik eğitimini bitirmiş olanlar girebilecektir. (Bu Sınav Tarihi Yerel Seçimlere denk geldiğinden yeniden revize edilerek daha sonra tekrar duyuru yapılacaktır.)

52. Sınav 25 MAYIS 2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 25 NİSAN 2014 tarihi dahil olmak üzere güvenlik eğitimini bitirmiş olanlar 25/05/2014 tarinde yapılacak olan sınava girebilecektir.

53. Sınav
17 AĞUSTOS 2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 18 TEMMUZ 2014 tarihi dahil olmak üzere güvenlik eğitimini bitirmiş olanlar 17/08/2014 tarinde yapılacak olan sınava girebilecektir.

54. Sınav 26 EKİM 2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 19 EYLÜL 2014 tarihi dahil olmak üzere güvenlik eğitimini bitirmiş olanlar 26/10/2014 tarinde yapılacak olan sınava girebilecektir.

55. Sınav  07 ARALIK 2014 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 07 KASIM 2014 tarihi dahil olmak üzere güvenlik eğitimini bitirmiş olanlar 07/12/2014 tarinde yapılacak olan sınava