Yeni Ümit İş Makineleri Kursu

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI ALABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Plastik Dosya İçerisine Sıralamaya Göre Dizilerek Verilecek Evrakların Listesi
 1.)  Özel Güvenlik Kimlik kartı. (Daktilo ile doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış olmalıdır)
 2.)  1 Adet Dilekçe
 3.)  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet, imzalı ve fotoğraflı olmalı, TC. Kimlik Numarası bulunmalı)
 4.)  İkametgah İlmühaberi (Muhtar Onaylı 1 asıl ve 1 fotokopi)
 5.)  Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet Muhtar Onaylı)
 6.)  Nüfus Cüzdanı (Kimlik) Fotokopisi
 7.)  Adli Sicil ve Arşiv Kaydı (2 suret) (adliyeden alınacak)
 8.)  Ruhsat Harcı Yatırıldığına Dair Makbuz (Aslı) (tahkikat sonuçlanıncaya kadar getirilebilir)
 9.)  Adli Sicil Belgesi ARŞİV ARAŞTIRMA’ lı olacak (Asıl) (Kaydı olanlar mahkeme kararı ekleyecek)
 10.)  Sağlık Raporu (Aslı) (Silahlı Özel Güvenlik Görevlileri için “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlileri için “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli olacaktır)
 11.)  1 Adet Noter Onaylı Diploma
 12.)  Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası (Aslı olacak)
 13.)  4 Adet vesikalık fotoğraf

Leave a Reply