Yeni Ümit İş Makineleri Kursu
Bingöl özel güvenlik

BİNGÖL ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VEREN KURULUŞLAR

Bingöl ilindeki Özel Güvenlik Eğitimi veren eğitim kurumlarının isimleri, adresleri ve telefon numaraları aşağıdadır.

Bingöl İlinin Plaka Kodu 12
Telefon Kodu 426

UnvanAdresŞehirTelefon
ABS ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LTD.ŞTİ.Yenişehir Mah.Genç Cad. Ortaköy İşhanı Kat:4/5 BİNGÖL 04262138148
ABS ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LTD.ŞTİ.İnönü Cad. Belediye Sarayı Kat:1 No:27 BİNGÖL 0.426.213 62 21
BGS ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM LTD.ŞTİ.İnönü Mah. Kültür Cad. Tekmen Pasajı No:44 BİNGÖL0.426.213.41.42
BGS ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM LTD.ŞTİ.Genç Cad. Belediye İş Hanı No:207 BİNGÖL 0.426.213 94 90

Bingöl göl bölgesi demektir. Mingöl kelimesi zaman içerisinde halk arasında bin göl anlamını taşıyan Bingöl olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra Bingöl’e Çevlik adı verildi. Bağ, bahçe demektir. Bu isim günümüzde de yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim kuzey Bingöl, Erzincan, Tercan ve Erzurum’u Osmanlı hakimiyeti altına aldı. Çapakçur beylerinden Süleyman Bey, Osmanlı egemenliğini kabul ederek Çapakçur’u (Bingöl) Osmanlılara teslim etti. 19. yüzyılın ikinci yarısında vilayetlerin kaldırılmasından sonra Çapakçur, Bitlis Vilayetinin Genç Sancağı’nda bulunan aynı adı taşıyan Kaza’nın merkezi oldu. Bingöl Vilayeti, Osmanlı döneminde çevre vilayetlere bağlı bir vilayet olarak idare edilmiş, Cumhuriyet döneminde ise il olmuştur.

Hikaye
Bingöl göl bölgesi demektir. Mingöl kelimesi zamanla halk arasında bin göl anlamına gelen Bingöl olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra Bingöl Çevlik adını aldı. Bağ, bahçe demektir. Bu isim günümüzde de yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim kuzey Bingöl, Erzincan, Tercan ve Erzurum’u Osmanlı hakimiyeti altına aldı. Çapakçur beylerinden Süleyman Bey, Osmanlı egemenliğini kabul ederek Çapakçur’u (Bingöl) Osmanlılara teslim etti. 19. yüzyılın ikinci yarısında vilayetlerin kaldırılmasından sonra Çapakçur, Bitlis Vilayetinin Genç Sancağı’nda bulunan aynı adı taşıyan Kaza’nın merkezi oldu. Bingöl Vilayeti, Osmanlı döneminde çevre vilayetlere bağlı bir vilayet olarak idare edilmiş, Cumhuriyet döneminde ise il olmuştur.

Nüfus
2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bingöl İlinin nüfusu 255.745’tir. Nüfusun 138.574’ü şehirlerde yaşarken, 117.171’i kasaba ve köylerde yaşıyor. Şehirlerde yaşayanların oranı yüzde 54,2, köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 45,8’dir. Aynı nüfus sayımı sonuçlarına göre il merkezinin nüfusu 89.224, ilin nüfus yoğunluğu ise km² başına 31 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeler Merkez, Genç, Solhan ve Karlıova’dır. Nüfus bakımından en küçük ilçe ise Yayladere’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçe Merkez, en küçük ilçe ise Kiğı’dır.
Bingöl’de ilçe sayısı 8, belediye sayısı 13, köy sayısı ise 319’dur.
Toplam nüfus içinde 0-15 yaş grubundakilerin oranı yüzde 31,4, 15-64 yaş grubundakilerin oranı yüzde 63,3 ve 64 yaş üstü nüfusun oranı ise yüzde 5,3 oldu. Bingöl göç veren bir il olup, net göç oranı ‰ -14,5, yıllık nüfus artışı ise ‰ -1,4’tür.

Leave a Reply